17


Vi vänder oss primärt till kvinnor som byggt större bolag,

har en betydande ägarandel i företaget samt makten att påverka strategiska beslut.

Det ska vara uppenbart att entreprenören bidragit till tillväxt och omsättning.

Riktvärdet är att verksamheten ska omsätta minst 50 msk/år.

 

SYFTE

Att inspirera fler kvinnor att starta och driva stora bolag

Att öka och sprida kunskap genom att vara förebilder

Att förbättra de strukturer som finns för kvinnors företagande

Att vara en röst för entreprenörer och kvinnor som är företagsledare

Driva entreprenörsfrågor partipolitiskt oberoende

MÅLGRUPP

Medlemmarna är kvinnor och företagsledare som äger (eller har ägt) och drivit upp

företag med mer än 50 msk i omsättning per år.